ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Jess DeMoDio 

เว็บที่นำเสนองานศิลปะหลากหลายแนว ทั้งความรู้ความบันเทิง รวมทั้งการจำหน่ายสินค้า โมเดลสวยๆ หลากหลายรูปแบบ ที่พิมพ์ด้วยเครื่อง 3D Printer ระบบ DLP และ FDM  พร้อมงานทำสีโมเดล ทำฉาก Diorama ครบวงจร  

 ช่วงเวลาเปิดจำหน่าย : ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2564

ระบบ SLS หรือ Selective Laser Sintering

      ระบบ SLS หรือ Selective Laser Sintering เป็นระบบที่มีหลักการทำงานคล้ายระบบ SLA แต่มีจุด ที่แตกต่างกันคือ วิธีการทำให้เรซิ่นแข็งตัว โดยการฉายเลเซอร์นั้น ระบบ SLS จะยิงเลเซอร์ไปโดยตรงบนผวัสดุ ความร้อนจากเลเซอร์ดังกล่าวจะทำให้ผงวัสดุหลอมละลายเป็นเนื้อเดียวกัน

กระบวนการเริ่มจากถาดที่ใส่ผงวัสดุผงทองเหลือง  เครื่องจะเริ่มยิงเลเซอร์ความเข้มข้นสูงไปยัง ผงทองเหลืองในถาด  เมื่อยิงไปยังตำแหน่งใดผงทองเหลืองจะหลมรวมเป็นรูปร่างที่ตำแหน่งนั้นๆ พอเสร็จในเลเยอร์หนึ่งๆ แล้ว เครื่องจะเกลี่ยผงทองเหลืองบางๆ มาทับในชั้นต่อไป เพื่อเริ่มกระบวนการยิงเลเซอร์  เพื่อหลอมละลายใหม่ ทำซ้ำไปเรื่อยๆ หลายร้อย หลายพันชั้น  จนเกิดมาเป็นวัตถุที่ต้องการ  SLS Printer ระบบนี้มีข้อ คือสามารถผลิตชิ้นงานออกมาเป็นโลหะ หรือพลาสติกพิเศษ โดยใช้ผงของวัสดุนั้นได้เลย  แต่เครื่องมีราคาที่สูงมาก


© 2014 Design by Jess DeMoDio