ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Jess DeMoDio 

เว็บที่นำเสนองานศิลปะหลากหลายแนว ทั้งความรู้ความบันเทิง รวมทั้งการจำหน่ายสินค้า โมเดลสวยๆ หลากหลายรูปแบบ ที่พิมพ์ด้วยเครื่อง 3D Printer ระบบ DLP และ FDM  พร้อมงานทำสีโมเดล ทำฉาก Diorama ครบวงจร  

 ช่วงเวลาเปิดจำหน่าย : ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2564

DLP 3D Printer 

         DLP 3D Printer ย่อมาจาก Direct Light Process ซึ่งใช้โปรเจคเตอร์เป็นแหล่งกำเนิดแสง   หลักการทำงานของเครื่อง คือ  “ฉายแสงเป็นภาพ” ดังนั้น  จึงขึ้นรูปในแต่ละชั้นโดยการฉายแสงเพียงครั้งเดียว  แล้วปกติ เครื่องแบบ DLP จะมีขนาดใหญ่กว่าเครื่องแบบ SLA  เนื่องจากต้องมีพื้นที่ไว้วางเครื่องProjector  แต่ข้อดี คือ เครื่องสามารถพิมพ์ได้รวดเร็วกว่าระบบ SLA เนื่องจากมีการฉายแสงเพียงครั้งเดียวไม่ใช่วาดขึ้นมาเป็นรูป เหมือน SLA บริษัทผู้ผลิตเครื่องพิมพ์ระบบนี้  เช่น B9Creator, Kudos3D and mUVe3D

© 2014 Design by Jess DeMoDio