ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Jess DeMoDio 

เว็บที่นำเสนองานศิลปะหลากหลายแนว ทั้งความรู้ความบันเทิง รวมทั้งการจำหน่ายสินค้า โมเดลสวยๆ หลากหลายรูปแบบ ที่พิมพ์ด้วยเครื่อง 3D Printer ระบบ DLP และ FDM  พร้อมงานทำสีโมเดล ทำฉาก Diorama ครบวงจร  

 ช่วงเวลาเปิดจำหน่าย : ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2564

ประโยชน์การใช้งานของเครื่อง FDM/FFF 3D Printer

1.  ชิ้นส่วนต่าง ๆ  เนื่องจากชิ้นงานที่เกิดจากการพิมพ์ FDM 3Dโดย Printer มีความแข็งแรง พอสมควร จึงสามารถชิ้นงานเหล่านั้นมาใช้ได้จริง   เช่น มือสำหรับผู้พิการ

2.   โมเดล Mock Up งานออกแบบ Scale หรืองานสร้างแบบจำลอง เราสามารถกำหนดค่า Scale ในการพิมพ์ได้

3.     ออกแบบผลิตภัณฑ์  การออกแบบชิ้นส่วนก่อนท าการผลิตจริง เป็นตัวอย่างให้ลูกค้าดูก่อน ว่าที่ออกแบบมานั้นมีรูปร่างอย่างไรไปดูก่อนดำเนินการผลิตจริง


4.    เครื่องใช้ในบ้าน สามารถสร้างเครื่องใช้ภายในบ้านได้เลย เช่น ที่วางสบู่ ที่วาง Ipad เป็นต้น

 5.     การศึกษา ไว้ใช้ประกอบการศึกษา เช่น การสอนส่วนประกอบของเครื่องยนต์ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ หรือชิ้นส่วนอวัยวะของมนุษย์ในคณะแพทยศาสตร์   

ส่วนประกอบของเครื่องยนต์เกียร์Manual ใช้ประกอบการสอนนักเรียน
6. PLA เหมาะสำหรับผลิตเป็นชิ้นงานที่ใช้จริงเนื่องจากสมบัติความแข็งแรง และทนต่ออุณหภูมิสูง เช่น ปลั๊กไฟ ตัวต่อเลโก้ เครื่องใช้ทั่วไป


© 2014 Design by Jess DeMoDio