SIAMEXOTICA.COM Slogan slogan slogan
Simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simle
***Note: Right click here. And select for Edit header image ***
Search

Main Menu
Counter
 สถิติวันนี้ 527 คน
 สถิติเมื่อวาน 225 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
4016 คน
4016 คน
1071368 คน
เริ่มเมื่อ 2012-10-12

Link
My marquee text
Welcome to Website .........
 

        เฟินชายผ้าสีดาวิชชิไอ (Platycerium veitchii) หรือ เขากวางสีเงิน (Sliver Elkhorn) มีความใกล้ชิดกับ P.bifurcatum แต่ดูสวยงามกว่าในหลายๆ แง่มุม เฟินชายผ้าสีดาวิชชิไอ (Platycerium veitchii) เป็นชายผ้าที่หาได้ยาก และเป็นเฟินชนิดที่สวยงามอีกชนิดหนึ่ง ชายผ้าชนิดนี้จะมีขนสีขาวปกคลุมอย่างหนาแน่นทำให้ดูเป็นสีขาว มีถิ่นกำเนิดและกระจายพันธุ์อยู่ในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รัฐควีนแลนค์ ประเทศอออสเตรเลีย มักพบเฟินชายผ้าสีดาวิชชิไอ (Platycerium veitchii)ในเขตป่าดิบแล้ง หรือกึ่งทะเลทราย พบเกาะอาศัยอยู่ตามต้นไม้ ตามโขดหิน หรือหน้าผาสูงชัน หรือตามหินบะซอลท์หรือหินทราย เป็นชายผ้าสีดาขนาดกลาง ทั่วทั้งต้นมีสีเขียวอมเทา เนื่องจากถูกปกคลุมด้วยขนรูปดาวสีขาว เพื่อลดการสูญเสียน้ำภายในต้น และช่วยสะท้อนหรือกรองแสงแแดดที่รุนแรง เพื่อความอยู่รอดได้ในพื้นที่ค่อนข้างแห้งแล้ง

 

 Image : Keith Roger ขอบคุณ fernsiam.com

P.veitchii cv Siver Frond

 

Platycerium veitchii   (veitch-e-eye)

    The limited distribution of P. veitchii. Found growing on rocks, near springs, in semi-arid basins in eastern Australia, it withstands droughts of several months.

 
    Probably is named for the Veitch nursery, Exeter, England, founded by James Veitch in the late 18th century and run by the family until it closed in 1914.

 

   P.veitchii is closely related to P.bifurcatum but is unique in several ways. It is covered with a great amount of white hair. The tops of its shield fronds grow into thin fingers. Its fertile fronds are very upright.

 

     Some of these traits are adaptations to the dry conditions where it is native.

 

        Very high light levels are required for this species to show these traits fully. In less light its fertile fronds grow less erect, have fewer hairs, and fingers along the tops of the  shields are shorter. The amount of water may also affect formation of the fingers on the shields. High light, with little moisture gives the most distinctive specimens.

      

        Overwatering can give P.veitchii difficulties, but it is an easy, interesting, distinctive and rugged species which forms pups freely. Hennipman and Roos call it P.bifurcatum spp. veitchii.

      

        In the same area as above, this single P.veitchii was covered with dust. There had been no rain for 2 months. The nearest weather station showed an average annual rainfall of 64.5 cm , (25.4 in.). The surrounding area was semi-arid bush country.

                 

ลักษณะใบกาบ (Sterlie Frond)

เฟินชายผ้าสีดาวิชชิไอ (Platycerium veitchii) ใบกาบเป็นแผ่น ปลายชูตั้งขึ้นเป็นตะกร้า ขอบปลายแตกเป็นแฉกลึก มีลักษณะ ผอมเรียวและปลายแหลม แฉกแตกออกเป็นนิ้วมือบางๆ มากมาย ไม่เป็นระเบียบ ลักษณะนี้บ่งบอกถึงการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่แห้งแล้ง แต่เมื่อยังมีอายุน้อย ๆ ใบกาบจะมีลักษณะกลมห่อหุ้มระบบรากยังไม่ชูแตกเป็นแฉก หรือแตกเป็นแฉกตื้น ๆ ใบกาบมีขนสีขาวปกคลุมหนาแน่น เส้นใบเป็นลายลายละเอียด และนูนขึ้นจากผิวใบ

Image by blackjungle.com

ใบกาบของ P.veitchii cv green
ใบกาบของ P.veitchii cv Siver Frond

ลักษณะใบชาย(Fertile Frond)

เฟินชายผ้าสีดาวิชชิไอ (Platycerium veitchii) ใบชายชูตั้งขึ้น โคนใบแคบ ผอมเรียวเล็ก ปลายแตกเป็นแฉกลึกและ ปลายเรียวแหลม ผิวโดยทั่วไปมีขนสีขาวปกคลุมหนาแน่น โดยเฉพาะด้านใต้ จะมีมากกว่าด้านบน สำหรับต้นที่ได้รับแสงแดดไม่ เพียงพอใบชายจะยืดยาวส่วนปลายจะห้อยตกลง

ใบชาย P.veitchii cv green
ใบชายของ P.veitchii cv Siver Frond

ความยากง่ายในการเลี้ยง เฟินชายผ้าสีดาวิชชิไอ (Platycerium veitchii)สามารถปลูกเลี้ยงได้ง่าย มีการแตกกอได้ดี

ปริมาณน้ำและความชื้นที่ต้องการ เฟินชายผ้าสีดาวิชชิไอ (Platycerium veitchii)ไม่ชอบที่แฉะชื้นมาก พอมีความชื้นในระบบรากก็พอ ควรเลี้ยงแบบแห้ง ๆ สามารถทนแล้ง ทนหนาวเย็นได้ดี
แสงสว่าง เฟินชายผ้าสีดาวิชชิไอ (Platycerium veitchii)ชอบแสงแดดมาก ถึงแสงแดดจัด
อุณหภูมิ  เฟินชายผ้าสีดาวิชชิไอ (Platycerium veitchii) สามารถทนทานกับ อุณหภูมิหนาวเย็น และอุณหภูมิสูงได้ดี

การขยายพันธุ์ เฟินชายผ้าสีดาวิชชิไอ (Platycerium veitchii) สามารถแตกหน่อจากปลายรากได้ง่ายจำนวนมาก หากเครื่องปลูกมีความชื้นเพียงพอ และการเพาะสปอร์ อับสปอร์เกิดบริเวณด้านหลังของปลายสุดใบชาย แต่การเพาะสปอร์ทำได้ยาก

ลักษณะอับสปอร์ (image by blackjungle.com)

สายพันธุ์ย่อยและลูกผสม
P.veitchii cv. "Green" = เป็นสายพันธุ์แรก ๆ ที่แพร่หลายในประเทศไทย มีลักษณะใบชายผอมเรียวยาว จุดเด่นอยู่ที่สีผิวใบสีเขียว ถึงเขียวอ่อน หรืออมเหลือง ด้านหน้าใบชายมีขนเล็กน้อย มองเห็นเส้นใบสีเขียวเข้มได้อย่างชัดเจน แต่ข้างใต้ใบจะมีขนสีขาวปกคลุมอย่างหนาแน่น ขอบใบกาบส่วนบนมีหยักตื้น ๆ ปลายมน ไม่เรียวแหลม ซึ่งหากต้นยังเล็กอยู่นั้น ใบกาบจะมีลักษณะกลมมน ห่อหุ้มระบบรากยังไม่มีลักษณะหยักให้เห็นอย่างเด่นชัด
P.veitchii cv. "Silver Frond" = เป็น P.veitchii อีกสายพันธุ์หนึ่งที่มีความสวยงามมากชนิดหนึ่ง ด้วยลักษณะที่มีขนสีขาวปกคลุมทั้งต้น เวลาใช้มือจับดูจะรู้สึกนุ่นมือ แต่ขนยังรู้สึกแข็งและหยาบกว่าสายพันธุ์ย่อยอื่น ๆ ใบกาบ ขอบด้านบนเป็นหยักลึก เรียวยาว ปลายแหลม ขอบล่างห่อหุ้มระบบรากขอบเรียบ ใบชาย : มีลักษณะหนาแข็งมากกว่าสายพันธุ์ย่อยอื่น ๆ ชูตั้งขึ้นมีขนสีขาวปกคลุมหนาทั้งด้านหน้าและด้านล่าง โดนใบเรียว ปลายใบแฉกลึกผอมเรียว ปลายแหลม
P.veitchii cv."Pumilum" = เป็น.P.veitchii อีกสายพันธุ์หนึ่ง ที่มีลักษณะเด่นที่ใบชายแคบและเรียวยาว ปลายเป็นแฉกลึกเรียวยาว ใบจะบางกว่า P.veitchii cv. "Silver Frond" มีขนสีขาวปกคลุมหนาแน่น ทั้งสองด้าน โดยเฉพาะด้านล่างจะมีขนฟูหนานุ่นมือมากกว่า P.veitchii cv. "Silver Frond"
P.veitchii cv. Ziesenhense = เป็น P.veitchii ที่มีลักษณะต้นแคระ ใบชายผอมเรียวยาว ปลายแฉกเรียวแหลม ผิวใบสีเขียวเข้มเป็นมันเงา เส้นใบสีเขียวเข้มมองเส้นได้ชัดเจน ไม่มีขนฟู เจริญเติบโตช้า  ซึ่งปัจจุบันถูกเปลี่ยนเป็นสายพันธุ์ย่อยของP.bifurcatum
P."Payton" = เป็นลูกผสมระหว่าง P.veitchii x  P.willinckii ที่มีลักษณะใบชายชูตั้งขึ้น แตกเป็นแฉกกางออกจากกันเป็นมุมกว้าง เรียวยาวปลายห้อยโค้งลง ผิวใบสีเขียวมีขนสั้น ๆ ปกคลุมบาง ๆ น้อยกว่าด้านใต้ใบ เส้นใบสีเข้ม ใบกาบ : ลักษณะทั่วไปคล้ายกับ P.willinckii  เมื่อยังเล็กจะห่อหุ้มระบบราก,มิด เมื่อโตขึ้นขอบด้านบนจะชูตั้งขึ้นเป็นหยัก
  P.."Lemoinei" = เป็นตัวผสมระหว่าง P.veitchii  x  P.willinckii 
  P.veitchii cv. "Panorama"
  P.veitchii Japanese Hybrid
  P.veitchii Longwood Gardens
   

 

                 

P.alcicorne |  P.andinum | P.bifurcatum |  P.coronarium | P.elephantotis | P.ellisii | P.grande | P.hillii | P.holttumii  
P.madagascariens | P.quadridichotomum | P.ridley| P.stemmaria  | P.superbum | P.wallichii | P.wandae | P.willinckii 

Shopping Online

- Species 1>> 2 

- Cultivars and Hybrids 1>>2>>3>>4 

- New Hybrids and Cultivars 1>>2>>3

 

       
 

More


Copyright (c) 2006 by Siam Exotica Plants