SIAMEXOTICA.COM Slogan slogan slogan
Simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simle
***Note: Right click here. And select for Edit header image ***
Search

Main Menu
Counter
 สถิติวันนี้ 548 คน
 สถิติเมื่อวาน 225 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
4037 คน
4037 คน
1071389 คน
เริ่มเมื่อ 2012-10-12

Link
My marquee text
Welcome to Website .........
 

Platycerium holttumii

       P.holttumii is closely related to P.grande , P.superbum, and P.wandae . It differs from the first two by having fertile fronds with two lobes, one smaller and elevated, the other larger and hanging down. Both lobes have spore patches. It differs from P.wandae by not having the little points on the edges of the shield fronds around the bud    

 

      It is also impossible to tell P.grande, P.superbum and P.holttumii apart when small.

xml:namespace prefix = o />xml:namespace prefix = o />xml:namespace prefix = o />xml:namespace prefix = o />    In nature P.holttumii is from bright locations in monsoon forests. This indicates it should be given high light, and kept more moist during its growing season. P.holttumii cannot be expected to take the low temperatures given for P.superbum otherwise they may be treated the same.


Platycerium holttumii)

 

Platycerium holttumii  (holttum-e-eye)

P.holttumii which shows two fertile fronds, each with a smaller lobe that is elevated, and with a larger lobe that hangs down.

 

    In the 1970 paper which separated P.grande and P.superbum Joncheere and Hennipman described P.holttumii as a new species. It is named for Dr. R. E. Holttum, of England,                

 

Platycerium holttumii map

P.holttunii is found in Cambodia, Laos, Vietnam, Malay Peninsula, and in Thailand, from 0 to 700m. (0 - 2,200 ft.) It is found in Thailand growing with P.wallichii.

 

     In practice it can be very difficult to tell P. holttumii  from P.wandae .  Since their fertile fronds are about the same shape, the little frills on the shields at the bud of P.wandae  become the main distinguishing feature. In a P.wandae  with old shields, its little frills may die back, causing it to look like P. holttumii until new shields form.

      ชายผ้าสีดาฮอลตัม (Platycerium holttumii) หรือเรียกว่า "หูช้างไทย"  มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทย ลาว และเวียดนาม สามารถพบได้โดยทั่วไปทั่วทุกภาคในประเทศไทย แต่พบมากทาง ภาคเหนือและตะวันออกเฉียงหน้า เป็นชายผ้าสีดาขนาดใหญ่ มีความสง่างาม มักพบขึ้นอยู่ตามคบไม้ขนาดใหญ่ ในป่าดิบแล้ง สามารถเจริญเติบโตได้ตลอดปี ลักษณะทั่วไปดูเผินๆ คล้าย P.wallichii แต่มีขนาดใหญ่โตกว่า การแบ่งแยกอาศัยใบกาบ หุ้มลำต้นขนาดใหญ่ที่มีชายครุย และใบชายผ้าที่มีความยาวมากกว่า

ชายผ้าสีดาฮอลตัม (Platycerium holttumii) ชายผ้าชนิดนี้สามารถพบในทุกภาคของประเทศไทยโดยเกาะอาศัยอยู่ตามคาคบต้นไม้ ใหญ่ในระดับต่ำไม่เกิน 700 เมตร แต่จะไม่พบในบริเวณป่าดิบที่มีฝนตกชุดมากๆ
 

             

ลักษณะใบกาบ (Sterlie Frond)

ชายผ้าสีดาฮอลตัม (Platycerium holttumii) ใบกาบเป็นแผ่นหนา ชูตั้งขึ้น ปลายบนหยักลึกเป็นแฉกหลายชั้น ทำหน้าที่เก็ยซากเศษอินทรีย์วัตถุที่หล่นลงมาจากข้างบน
Platycerium holttumii
ลักษณะด้านหน้าของใบกาบ
Platycerium holttumii


ลักษณะใบชาย(Fertile Frond)

ชายผ้าสีดาฮอลตัม (Platycerium holttumii) ใบชายมีลักษณะโคนก้านสั้นแผ่ออกเป็น 3 ชุด ชุดแรกจะสั้น ส่วนอีก 2 ชุดจะแผ่กางออกแล้วแยกออกเป็นแฉกหลายชั้น ห้อยลงมา

Platycerium holttumii Platycerium holttumii

สำหรับลักษณะใบชายของ P.holttumii นั้น ผมเห็นด้วยกับเว็บ fernsiam.com ที่สังเกตุว่ามีด้วยกันสองลํกาณะ โดยแยกเรียกเป็น ตัวปกติ (Standard Form) กับ "พัดวี" (Padwee Form) ที่มีลักษณะใบชายแตกต่างกัน

Platycerium holttumii
 
Platycerium holttumii Platycerium holttumii
P. holttumii cv. Standard Form      P. holttumii cv. Padwee

ความยากง่ายในการเลี้ยง ชายผ้าสีดาฮอลตัม (Platycerium holttumii)เลี้ยงง่ายถ้าสถานที่เลี้ยง มีความเหมาะสม

ปริมาณน้ำและความชื้นที่ต้องการ ชายผ้าสีดาฮอลตัม (Platycerium holttumii)ชอบน้ำและความชื้นสูง
แสงสว่าง ชายผ้าสีดาฮอลตัม (Platycerium holttumii) แสงแดดปริมาณมาก
อุณหภูมิ ชายผ้าสีดาฮอลตัม (Platycerium holttumii) อุณหภูมิปานกลาง ไม่ทนต่อสภาพอากาศ เย็น

การขยายพันธุ์ ชายผ้าสีดาฮอลตัม (Platycerium holttumii)เป็นชายผ้าสีดาชนิดต้นเดี่ยวไม่แตกหน่อ จึงขยายพันธุ์จากสปอร์เท่านั้น อับสปอร์เป็นแผ่นอยู่กลางแฉกของใบชาย ใบชายแต่ละข้าง จะมีแผ่นสปอร์ 2 ชุด

 Platycerium holttumii

Platycerium holttumii

Platycerium holttumii Two Form  (ดูของแปลก)

  

    Platycerium holttumii Two Form เนื่องจากปกติในวงการนักเล่นนักเลี้ยงเฟินชายผ้าสีดาจะแยกลักษณะความแตกต่างของใบชาย หรือ Fertile Frond ออกเป็น 2 ฟอร์ม คือ ฟอร์มมาตรฐาน(Standard Form) กับ พัดวี ฟอร์ม (Padwee Form) แล้วลองมาดู Platycerium holttumii ต้นนี้ซิครับ

 

ลองสังเกตดูใบชายซิครับ ต้นนี้มีลักษณะแปลกที่มันมีลักษณะของทั้งสองฟอร์มอยู่ภายในต้นเดียวกัน

ลักษณะใบชายของ Standard Form 

 

ลักษณะใบชายของ Padwee Form

 

 

 

      ต้นนี้ตอนได้มาใหม่ๆ ก็ไม่ได้สังเกตอะไร เพราะมันมีแต่ใบชาย 2 ใบ ใบกาบเน่าดำไปหมดแล้วดูไม่ได้เลย   แต่เมื่อกลับมาดูจริงๆ จึงเริ่มมองเห็นความแปลกของมัน  ส่วนใครจะมองเห็นว่าแปลกหรือไม่นั้นก็แล้วแต่คิดครับ  ซึ่งผมก็ยังไม่ยืนยันว่ามันจะมีลักษณะแตกต่างกันอย่างนี้อีกหรือไหม  ต้องรอดูใบชายชุดใหม่ที่ออกมากอีกทีครับ  ซึ่งตอนนี้กำลังออกใบกาบใหม่อยู่

 

ต้นนี้เป็น Padwee Form

    สองรูปนี้เป็น Standard Form 

Platycerium holttumii Two Form

Platycerium holttum
ii Two Form  รูปซ้าย เป็น Standard form ซึ่งมีแผ่นอับสปอร์ตรงกลางใหญ่  แต่ปลายใบชายยังสั้นอยู่  ส่วนรูปขวามือเป็น Padwee form ซึ่งบริเวณตำแหน่งอับสปอร์ ไม่มีลักษณะเป็นแผ่นมนๆ แต่เกิดเป็นแฉกของใบชาย

 

   มาดูด้านหลังของใบชายครับ รูปซ้ายเป็นของ Standard form  ส่วนรูปขวามือเป็นของ Padwee form ซึ่งทั้งคู่ยังไม่มีการสร้างอับสปอร์ครับ

 

  อนาคตของต้นนี้จะเป็นอย่างไร  จะนำมาให้ชมในโอกาสหน้าครับ!!!

ไม้ลูกผสม  Platycerium holttumii x elephantotis


If you are interested in more information can be found at  Placyterium holttumii
or you want to buy 
Shopping online

             

P.alcicorne |  P.andinum | P.bifurcatum |  P.coronarium | P.elephantotis | P.ellisii | P.grande | P.hillii | P.madagascariens 
P.quadridichotomum | P.ridley| P.stemmaria  | P.superbum | P.veitchii | P.wallichii | P.wandae | P.willinckii 

other Platycerium Ferns

- Species 1>> 2 

- Cultivars and Hybrids 1>>2>>3>>4 

- New Hybrids and Cultivars 1>>2>>3


         

More


Copyright (c) 2006 by Siam Exotica Plants