SIAMEXOTICA.COM Slogan slogan slogan
Simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simle
***Note: Right click here. And select for Edit header image ***
Search

Main Menu
Counter
 สถิติวันนี้ 530 คน
 สถิติเมื่อวาน 225 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
4019 คน
4019 คน
1071371 คน
เริ่มเมื่อ 2012-10-12

Link
My marquee text
Welcome to Website .........
 

P.hillii

  

       The growth requirements for P. hillii are very similar to those for P.bifurcatum . The natural range of P. hillii is quite limited, all in moist tropical lowland areas. However, it is not considered less cold hardy or less tolerant of dry periods than P. bifurcatum.. Its wide fertile fronds sunburn easier than P. bifurcatum so lower light levels are best. P. hillii has less the tendancy to grow outward from the mounting and falloff than P. bifurcatum. The tops of the shield fronds growing flat against the plaque can make watering difficult. A plastic watering tube inserted in the moss early makes later watering more effective. Otherwise, P. hillii can be treated the same as P. bifurcatum.

     

    P. hillii is easy to grow and popular. Hennipman and Roos label it P. bifurcatum spp. bifurcatum var. hillii. 

Platycerium hillii  (hill-e-eye)

 Cornmon name: Green Staghorn

      This species is closely related to P.bifurcatum. All types of intergrades between the two are found among the cultivars. In its purest form P. hillii has wide and deep green fertile fronds with few hairs. The shields are rounded along the top edge, without lobes or even undulations. They grow back flat against the plaque, not forming a nest of debris like P.bifurcatum

P.hillii Map

Distribution of P. hillii in Australia and on Papua New Guinea. The Papua New Guinea part of its range is probably due to man introducing it there.

เฟินชายผ้าสีดาฮิลลิอาย (P.hillii) มีถิ่นกำเนิดและกระจายพันธุ์อยู่ในปาปัวนิวกีนี และด้านตะวันออกเฉียงเหนือ ของรัฐควีนแลนค์ ประเทศออสเตรเลีย ในธรรมชาติมักพบขึ้นอู่บน ต้นไม้สูง ในเขตป่าฝนร้อนชื้น

เนื่องด้วย P.hillii มีความใกล้ชิดกับ P.bifurcatum มาก แต่มีความแตกต่างกันที่ลักษณะบางประการ เช่น ใบชายผ้าของ P.hillii จะกว้างกว่า เขียวเข้มกว่า และมีขนน้อย ใบกาบที่ตั้งขึ้นมีรูปกลมมน ขอบใบแนบราบเรียบ ไม่แผ่หรือห่อเป็นปาก เพื่อสะสมใบไม้ผุ และขอบบนไม่มีรอยหยักเป็นแฉกเหมือน P.bifurcatum

บางตำราจึงจัด P.hillii รวมเป็น var. หนึ่งของ P.bifurcatum โดยมีชื่อว่า P.bifurcatum ssp. bifurcatum var.hillii


 

       

ลักษณะใบกาบ (Sterlie Frond) 

P.hillii cv.
P.hillii cv."Diversifolium"
P.hillii cv."Bloomeii" 
P.hillii cv."Bloomeii"
เฟินชายผ้าสีดาฮิลลิอาย (P.hillii) ใบกาบมีลักษณะเป็นรูปมนกลมห่อหุ้มระบบราก ขอบบนไม่ตั้งขึ้นและแตกเป็นแฉก มีเพียงหยักเป็นริ้วตื้น ๆ เท่านั้น มีสีเขียวอ่อน เมื่อแก่จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล
ลักษณะด้านหน้าของใบกาบของ P.hillii สายพันธุ์ต่างๆ
P.hillii cv."Diversifolium"

P.hillii cv."Bloomeii"

P.hillii cv."Bloomeii"

ลักษณะใบชาย(Fertile Frond)

เฟินชายผ้าสีดาฮิลลิอาย (P.hillii) ใบชายมีสีเขียวเข้ม เป็นเงามัน โคนใบเป็นก้านผอมเรียวชูตั้งขึ้น ปลายใบแผ่กว้าง เป็นหยักตื้นถึงหยักลึก ปลายอ่อนโค้งลง หากได้รับแสงน้อย

P.hillii cv."Bloomeii" P.hillii cv."Germen"
P.hillii cv."Bloomeii"
P.hillii cv."Germen"
 
 
P.hillii cv."Drummond"
P.hillii cv."Drummond"
P.hillii cv."Magnificenti"
P.hillii cv."Magnificenti"
P.hillii
P.hillii cv.
P.hillii cv.
 

ความยากง่ายในการเลี้ยง  เฟินชายผ้าสีดาฮิลลิอาย (P.hillii) เลี้ยงง่าย คล้ายกับ P.bifurcatum เพราะต้องการอากาศร้อนชื้น แต่ไม่ชอบแสงแดดรุนแรงนัก

ปริมาณน้ำและความชื้นที่ต้องการ  เฟินชายผ้าสีดาฮิลลิอาย (P.hillii) ชอบน้ำและความชื้นสูง
แสงสว่าง  เฟินชายผ้าสีดาฮิลลิอาย (P.hillii)  ชอบแสงแดดปริมาณมาก แต่ไม่รุนแรง ควรพรางแสงให้เหลือเพียง 40 - 45 %
อุณหภูมิ เฟินชายผ้าสีดาฮิลลิอาย (P.hillii) ทนทานกับ อุณหภูมิ สูงได้ดี

การขยายพันธุ์  เฟินชายผ้าสีดาฮิลลิอาย (P.hillii) ขยายพันธุ์ด้วยการแยกหน่อที่เกิดจากปลายราก ซึ่งปกติจะแตกหน่อได้น้อย และการเพาะสปอร์

อับสปอร์เกิดบริเวณข้างใต้ปลายใบชาย

Spore patch of P.hillii  

สายพันธุ์ย่อยและลูกผสม

ชายผ้าสีดา P.hillii มีสายพันธุ์ย่อยและลูกผสม เช่น

P.hillii cv "Panama"
P.hillii cv."Bloomeii"
P.hillii cv "Panama" = ลํกษณะใบชายชูตั้งขึ้น ปลายใบหยักตื้นหรือเกือบมน ปลายโค้งห้อยลง แผ่นใบจะแคบกว่าตัวปกติ
P.hillii cv."Bloomeii" = ลักษณะใบชายสั้น แฉกลึก มีสีเขียวเข้ม ออกใบชายเยอะจนดูเป็นพุ่ม
 

P.hillii cv. Magnificent

P.hillii cv. Australian White"
P.hillii cv. Magnificent = เป็นสายพันธุ์ย่อยที่ได้จากการเพาะสปอร์
P.hillii cv. "Peru"
P.hillii cv. "Timoore"

P.hillii cv. "German"

P.hillii cv. "German"
P.hillii cv "Excellence"
P.hillii cv. Drawf
P.hillii cv. Hula Hand = เป็นสายพันธุ์ย่อยที่เกิดในเรือนเพาะชำในประเทศสหรัฐฯ

P.hillii cv."Diversifolium"

P.hillii cv."Diversifolium" ใบชายแฉกตื้น

 P.hillii cv. Drummond

P.hillii cv."Diversifolium" = เป็นลูกผสมระหว่าง P.bifurcatum x P.hillii มีลักษณะใบชายชูตั้งขึ้น ปลายใบเป็นแฉก ซึ่งเท่าที่พบมี 2 แบบ คือ แบบปลายใบชายแฉกตื้น กับปลายใบชายแฉกลึก ทั้งสองแบบมีใบเป็นแผ่นเหนียวคล้ายแผ่นหนัง มีสีเขียวเทา เนื่องจากมีขนอ่อนสั้น ๆ ขึ้นปกคลุม P.hillii cv. Drummond = ลักษณะของใบชายเป็นแผ่นกว้างมาก ปลายเป็นแฉกลึกแยกคล้ายนิ้วมือได้ถึง 10 แฉกหรือมากกว่า

If you are interested in more information can be found at  Placyterium hillii
or you want to buy 
Shopping online

         

P.alcicorne |  P.andinum | P.bifurcatum |  P.coronarium | P.elephantotis | P.ellisii | P.grande | P.holttumii | P.madagascariens 
P.quadridichotomum | P.ridley| P.stemmaria  | P.superbum | P.veitchii | P.wallichii | P.wandae | P.willinckii 

other Platycerium Ferns

- Species 1>> 2 

- Cultivars and Hybrids 1>>2>>3>>4 

- New Hybrids and Cultivars 1>>2>>3


   

More


Copyright (c) 2006 by Siam Exotica Plants