SIAMEXOTICA.COM Slogan slogan slogan
Simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simle
***Note: Right click here. And select for Edit header image ***
Search

Main Menu
Counter
 สถิติวันนี้ 169 คน
 สถิติเมื่อวาน 219 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
6005 คน
97097 คน
1059674 คน
เริ่มเมื่อ 2012-10-12

Link
My marquee text
Welcome to Website .........
 

การปลูก และดูแลรักษาพืชสกุลลิ้นมังกร  (SANSEVIERIAS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       พืชสกุลลิ้นมังกรเป็นพืชที่มีความอดทนปลูกง่ายตายยาก รากและเหง้ายึดติดได้ดีจึงสามารถรักษาดินได้ดีมาก สามารถปลูกเลี้ยงเพื่อใช้จัดสวนหรือใช้เป็นไม้ประดับกระถางได้เป็นอย่างดี โดยสามารถปลูกเลี้ยงได้ในสภาพต่างๆ เช่น

      1. การปลูกลงดินเพื่อจัดสวน
      2. การปลูกลงดิน เพื่อแยกหน่อจำหน่ายเป็นการค้า
      3. การปลูกลงในภาชนะ
             

      

          ดินปลูกลิ้นมังกรในภาชนะควรผสมด้วยวัสดุต่างๆ โดยเน้นถึงความร่วนโปร่ง ซึมซับน้ำได้ดี สามารถระบายน้ำและอากาศดี มีน้ำหนักเบา จัดหาได้ง่ายจากท้องถิ่นและมีธาตุอาหารเพียงพอสำหรับการเจริญเติบโต

          วัสดุปลูกและวัสดุที่ใช้ทดแทนดินที่นิยมใช้ ได้แก่

    1. ดินร่วน
    2. แกลบดิบ
    3. กาบมะพร้าวสับ
    4. ขุยมะพร้าว
    5. หินพูมิส / หินภูเขาไฟ
    6. ถ่านป่น
    7. กรวด
    8. ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยอินทรีย์

      การเปลี่ยนกระถาง    ควรเปลี่ยนกระถางให้ใหญ่ขึ้นเป็นลำดับ จนหาขนาดที่เหมาะสมไม่ได้ หลังจากนั้นควรแยกย่อยออกให้เป็นกอให้เล็กลงหรือเป็นต้นเดี่ยว แล้วเริ่มเลี้ยงตั้งแต่ขนาดเล็กขึ้นไปใหม่
Sansevierias Plants
Sansevierias Plants

     การปลูกลิ้นมังกรในน้ำเปล่า    เป็นการปลูกเพื่อจุดประสงค์ในการใช้ตั้งประดับ โดยไม่เน้นทางด้านการเจริญเติบโต การเจริญเติบโตของลิ้นมังกรในน้ำเปล่าเป็นไปได้ดี ซึ่งเพียงพอและ คุ้มค่ากับการใช้งาน ทั้งยังได้ความแปลกใหม่ไปจากเดิมๆ ที่เรามักใช้พืชจำพวกพลูด่าง ออมเงิน ออมทอง และต้นไผ่กวนอิมกันเป็นหลัก อีกทั้งยังสามารถผลิตเป็นการค้าได้ โดยใช้เพียงวัสดุใส่ลงไปในภาชนะเพื่อกระชับเหง้าและต้นลิ้นมังกรให้มั่นคง ไม่ล้มหรือคลอน วัสดุควรมีน้ำหนักเบาและมีความพรุน เช่น ไบโอบอลล์ที่ใช้ใส่ในระบบกรองน้ำในตู้ปลา ทุ่นปัก ดอกไม้หรือโอเอซิสและหินพูมิสหรือหินภูเขาไฟ ส่วนผิวด้านบนโรยประดับด้วยกรวดหรือดินเผาไฮโดรตรอน แล้วหล่อน้ำให้เต็มพอท่วมวัสดุ

                

        ลิ้นมังกรทุกชนิดสามารถปลูกในน้ำเปล่าได้ทั้งสิ้น โดยต้องเอาหน่อมาล้างเอาวัสดุปลูกออกให้หมด แล้วตัดแต่งรากทิ้งให้หมด ทารอยแผลด้วยปูนแดงทิ้งไว้ไม่ต่ำกว่า 4 วัน ก็สามารถ นำลงปลูกในน้ำได้ อาจจะผึ่งไว้นานเป็นเดือนก็ได้ ส่วนการไม่เอารากออกจะทำให้รากเน่าแล้วน้ำจะมีกลิ่นเหม็น   แต่หากเราถ่ายน้ำทิ้งหลายๆ ครั้ง กลิ่นนั้นก็จะหมดไปได้

 

1.เรามารู้จักพืชสกุลลิ้นมังกรกันเถอะ
2. พืชสกุลลิ้นมังกรกับความมหัศจรรย์ในตัวเอง
3. การปลูกและดูแลรักษา
4. การขยายพันธุ์
 
  
    

ขอขอบคุณ

     คุณปราโมทย์    โรจน์เรืองแสง     และคุณสุกิจ    มูลอุดม   สำหรับข้อมูลจากหนังสือ Sansevierias Collection in Thailand
     คุณบรรณลือ    ลดหวั่น    เอื้อเฟื้อ ภาพประกอบ

 

 
 
 
           
     

 


More


Copyright (c) 2006 by Siam Exotica Plants